Trixline repelentní náramek proti komárům TR 351

Pružný silikonový barevný náramek odpuzující komáry s Citriodiolem... 
: NaN  (-NaN%)
51.24 Kč 
> 5 ks
62 Kč
ks
: P1392
: 8595159841564
 (0)

Trixline repelentní náramek proti komárům TR 351

Trixline repelentní náramek proti komárům

Náramek na ruku napuštěný repelentní účinnou látkou na odpuzování komárů.

Použití: Náramek se aplikuje na zápěstí. Repelentní účinek nastává okamžitě. Doba nošení náramku je doporučená na 5 dní. Účinná látka: olej eukalyptu citronového, hydratovaný, cyklizovaný (15g / 100g). Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před zdroji zapálení a působením tepla a mrazu. Likvidujte jako ne nebezpečný (O) odpad. Zákaz opětovného použití obalu.

POZOR

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 Schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR č.j. MZDR 44537/2020/OBP

UFI: G300-A06S-K008-GW60

Uvedená cena je za 1ks náramku.

Trixline repelentní náramek proti komárům TR 351

E-mail la care veți primi un răspuns
Introduceți un telefon de contact
Dorinta ta, cel putin 3 caractere
Monitorizarea produselor
Introduceți condițiile și adresa de e-mail la care doriți să trimiteți mesajul atunci când aceste condiții sunt îndeplinite
BATERIE CENTRUM, s.r.o.
Říční 974/2
739 32 Vratimov
ČESKÁ REPUBLIKA
Numărul de identificare: 25361848
Numărul de identificare fiscală: CZ25361848
Čeština
cz
English
en
Hungarian
hu
Polish
pl
Romanian
ro
Slovak
sk